Izaberi nešto za sebe. "Mašta je početak kreacije, čovjek želi ono o čemu mašta i kreira ono što želi"